ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้สัมฤทธิผล

โพสต์17 ก.ค. 2561 07:06โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่15 กรกฏาคม 2561 ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้สัมฤทธิผล    พร้อมบรรยายพิเศษ และ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยาย เรื่องความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ในการนี้ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์   ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมสัมมนาและ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้าง การบริหารจัดการและยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิผล ของเขตตรวจราชการที่ 12 " ร้อยแก่นสารสินธุ์" กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

ภาพกิจกรรม

Comments