ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์8 พ.ย. 2560 08:08โดยนายเทอดชัย บัวผาย
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา ประธานกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ เลขานุการ มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดย นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวต้อนรับ และมี รอง ผอ.สพท.และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมิน ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 

Comments