ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

โพสต์27 ก.พ. 2560 21:17โดยkkn2 admin
แจ้งประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และเอกชน ได้ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามเอกสารและกิจกรรมที่ส่งมาพร้อมนี้พร้อมรายงานผลออนไลน์ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

Comments