เลื่อนกำหนด ปิดระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2

โพสต์24 มี.ค. 2560 07:28โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 04:37 ]
โรงเรียนที่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560


Comments