รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์29 มี.ค. 2560 21:06โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2560 21:07 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการรับ

นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สู่สาธารณชน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงขอความ

อนุเคราะห์จากทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  ได้รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ทางอีเมลล์  machee999@gmail.com  ภายในระเวลาที่กำหนดตามแบบรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับการรายงานผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลังจากรายงานครั้งที่ ๑ แล้ว หากข้อมูลเหมือนเดิมไม่ต้องรายงานครั้งที่ ๒ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้รายงานครั้งต่อไปโดยนับจำนวนตั้งแต่รายงานครั้งที่ ๑ จนถึงครั้งสุดท้าย         หนังสือราชการ  เอกสารแนบ   เจ้าของเรื่อง นางพรเพ็ญ  กรีเงิน

Comments