รร.บ้านท่าศาลาประชาสรังสรรค์รับใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานวันสหกรณ์นักเรียน

โพสต์28 มิ.ย. 2561 08:26โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 08:32 ]
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ที่ชนะการประกวดผลงานนักเรียนการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ในการจัดงาน"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน" ระดับประถมศึกษา ดญ.อินทิรา พรรณรัตน์ กิจกรรมคัดไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 ดญ.รัชนีวรรณ ยามาชิตะ กืจกรรมวาดภาพ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ดญ.ศิริประภา ผักเทา กิจกรรมคัดไทย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ดญ.เจนจิรา อักษร กิจกรรมวาดภาพ   ชนะเลิศ อันดับ 1

ภาพกิจกรรม

Comments