แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV DLIT)

โพสต์20 เม.ย. 2560 22:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 18:06 ]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV DLIT) ประจำปี 2560  ซึ่งจะได้ดำเนินการพัฒนาครูในช่วงปิดภาคเรียน  จำนวน 2 หลักสูตร ศึกษาข้อมูล เลือกสมัคร แบบออนไลน์ภายใน 27 เมษายน 2560   (สพป.ขก 2 สนับสนุน อาหารว่าง อาหารกลางวัน  เอกสารและ DVD สื่อการอบรม
โดยมีรายชื่อครูเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV DLIT)
Comments