สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560

โพสต์28 มี.ค. 2561 04:45โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .)เป็นประธานเปิดการ จัดนิทรรศการมหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศปีการศึกษา 2560 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอนวัตกรรมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่เกิดจากการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานอันน่าภาคภูมิใจและมีคุณค่า  กิจกรรมสำคัญของการดำเนินงาน คือ การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม .25 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 3 ตลอดจน นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอเปือยน้อย ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับ

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments