สพป. สัญจร อำเภอเปือยน้อย

โพสต์11 ธ.ค. 2560 18:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย
 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว อำเภอเปือยน้อย พร้อมกันนี้ ได้นำคลิกนิก สพป.ขก.2 อาทิ ทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง เบิกเงินสวัสดิการ ข้อมู DMC ออกให้บริการด้วยComments