สพป.สัญจร อ.มัญจาคีรี

โพสต์14 ธ.ค. 2560 18:50โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง อำเภอมัญจาคีรี ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายเมิองมัญจา หนองแปน สวนหม้อน และนาข่า ณ ห้องประชุมโรงเรียน มัญจาศึกษา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ สพป.สัญจร นายสัญญา สินทร ผอ.โรงเรียน บ้านหนองม่วงหลุบคา กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้นำคลินิก สพป.ขก.2 อาทิ การจัดทำข้อมูล DMC กลุ่มนโยบายและแผน การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเบิกเงินสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ งานหนังสือรับรอง กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ม ICT ออกมาให้บริการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง


Comments