ศูนย์เครือข่ายบ้านโคกนาแพงทำกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์28 มิ.ย. 2560 05:39โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 06:16 ]
28 มิถุนายน 2560 ศูนย์เครือข่ายบ้านโคกนาแพง โดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำ 3 กิจกรรม สำคัญของโรงเรียนได้แก่  วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้นอกตำราเรียน ในบรรยากาศนอกชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนักเรียนต่าวโรงเรียน  ในกิจกรรมมีการมอบรางวัลนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา   ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือ สนับสนุนจากทุกภาคส้วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ส่วนราชการในพื้นที่ ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ การศึกษานอกระบบ การไฟฟ้า ผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง 11 โรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายบ้านโคกนาแพง โดยมีนายเสรีขาม ประไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโคก  ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย 
คลิกดูภาพกิจกรรม