ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:26โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา(ศรร.) ปี 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสลักษณะอยู่ประจำ และดำเนินจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาอย่างต่อเนื่อง
คลิกดูภาพกิจกรรม
Comments