“วันชื่นชมบัณฑิตน้อย”

โพสต์24 มิ.ย. 2561 21:58โดยkkn2 admin
วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2561)
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบ
หลักสูตรปฐมวัย อำเภอบ้านแฮด ณ หอประชุมโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด นายศักดา ศรีผาโคตร ผอ.โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เด็กมีความกตัญญูรู้คุณ ครูบา-อาจารย์ และเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัยอำเภอบ้านแฮด
18 โรงเรียน จำนวน 146 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแฮด และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความชื่นชม
Comments