"วันชื่นชม บัณฑิตน้อย" อำเภอบ้านแฮด

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:21โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย อำเภอบ้านแฮด  ณ หอประชุมโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด นายศักดา ศรีผาโคตร ผอ.โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เด็ก

มีความกตัญญูรู้คุณ ครูบา-อาจารย์ เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัย อำเภอบ้านแฮด 18 โรงเรียน จำนวน 146 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแฮด และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความชื่นชม

คลิกดูภาพกิจกรรม

Comments