อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์26 ก.ย. 2560 10:10โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 16 โรงเรียน ที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์และสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก บ.ทรูฯ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนในโครงการทุกคน จำนวน 250 คน จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2560  เพื่อนำเสนอเทคนิควิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด  ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2  ซึ่งจะได้มีโอกาสในการนิเทศติดตามการใช้งานในลำดับต่อไปComments