อบรมเชิงปฏิบัตการ (DLIT) รุ่นที่ 2

โพสต์2 พ.ค. 2560 19:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2560 21:54 ]
นายเสรี  ขามประไพร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)   รุ่นที่ 2 โดยมีคุณครูในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ DLIT ส่งครูเข้าร่วมอบรม ให้สามารถใช้อุปกรณ์ DLIT การใช้สื่อ DLITทั้งแบบ Off line และแบบออนไลน์ การใช้อุปกรณ์ ICTที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยงบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ผู้เข้าอบรม 50 คน/รุ่น วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560   ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายละเอียดคลิกที่นี่  

Comments