อบรมคอมพิวเตอร์ ปิดเทอมเติมความรู้ ครั้งที่ 17

โพสต์3 พ.ค. 2561 08:40โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ช่่วงปิดภาคเรียน กิจกรรมปิดเทอมเติมความรู้ครั้งที่ 17 พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บนถนนความรู้สู่ห้องเรียน ยุค 4.0  หลักสูตรอบรม 3 หลักสูตร สภานที่ ศูนย์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 2 รายละเอียด คลิกที่นี่

Comments