ข่าว สพป.ขก2

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 และการจัดนิทรรศการ มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์5 มี.ค. 2562 05:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 06:26 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กิจกรรมประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และการจัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเปิดโอกาสให้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ประกอบกับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 

คำขวัญงานวันครู

โพสต์14 ม.ค. 2562 17:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย

 วันครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้   คลิกดูวันครูย้อนหลัง

http://media.komchadluek.net/img/size1/2018/12/24/c8k5ai9gd9bjaiecbbge9.jpg

ผอ.สพป.ขก.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ศรร.

โพสต์8 ม.ค. 2562 06:32โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 06:33 ]

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.) ซึ่งเป็นการจัดกการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน และการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์

การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขก.2    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผอ.เชี่ยวชาญ ศรร.โรงเรียนหนองเรือวิทยา

มาเป็นวิทยากร ใหความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.ขก.2 มอบรถวีลแชร์ให้นักเรียนในสังกัด

โพสต์8 ม.ค. 2562 06:23โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 06:37 ]

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ห้องสโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2 อ.บ้านไผ่

จ.ขอนแก่น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธาน รับมอบรถวีลแชร์เพื่อเด็กและเยาวชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จากมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD ที่จัดกิจกรรม “7 HD รวมใจน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อให้เด็กพิการใช้ในสถานศึกษา การเดินทางไปเรียนและใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงชีวิตในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้รับมอบ จำนวน 4 คัน

คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์6 ม.ค. 2562 19:50โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 21:57 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดทำโครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ วันที่ 6 มกราคม  2562  ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีครูผู้ช่วยที่บรรจุระหว่างปรการศึกษา 2560-62 จำนวน 132  คนเข้าร่วมประชุม
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์10 ธ.ค. 2561 19:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 04:10 โดย kkn2 admin ]

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ได้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ.  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 230 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 

1-6 of 6