Untitled


ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ดร.สุเทพ ปาลสาร )พบเพื่อนครูผู้บริหาร

โพสต์29 ก.ค. 2564 23:27โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2564 23:31 ]

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2  (ดร.สุเทพ ปาลสาร ) พบเพื่อนครูผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ช่วงสถานะการณ์แพระบาดไวรัสโคโรน่า 2519 (โควิด 19) กรกฏาคม 2564 https://www.youtube.com/watch?v=X1IDzZhOZyA

วิดีโอ YouTube


นายสุเนตร์ ทองไพธิ์ (รอง ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 2)   พบเพื่อนครู ผู้บริหาร   ชี้แจง การปิดเปิดเรียน การบริหารงบอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) https://www.youtube.com/watch?v=-_d7zWipHss

วิดีโอ YouTube


ดร.อุดมพร  กันทะใจ  (รอง ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 2)   พบเพื่อนครู ผู้บริหาร   ชี้แจง การขออนุญาตใช้สถานศึกษาในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด คลิกที่นี่

วิดีโอ YouTubeรองดวงใจ ภวิลไพร  (รอง ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 2)   พบเพื่อนครู ผู้บริหาร แจ้งข่าวและชี้แจงกำหนดการทดสอบระดับชาติ (0-Net) ปีการศึกษา2564   

วิดีโอ YouTube

การประชุม วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์7 ก.ค. 2564 00:20โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประชุมการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามสถานการณ์โควิค ๑๙

โพสต์3 ก.ค. 2564 07:35โดยนุจริน โชติญาโน


เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีพิเศษ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๒ ดร.สุเทพ. ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการศึกษา นายมงคล ทวีบุญ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสำราญ นำเสนอการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยมี นางสาวดวงใจ ถวิลไพร นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต ๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

โพสต์3 ก.ค. 2564 07:31โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2564 07:38 ]

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาในทุกด้านดำสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑,นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๓ – ๕ และสพม.ขอนแก่น หรือผู้แทน,นายรัฐภูมิ อินทรมณี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหิน, ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, ผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ประชุมมอบนโยบาย ที่ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต ๑

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

โพสต์3 ก.ค. 2564 07:29โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารตามหลักธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริตเป็นการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารระดับสูงของ สพท. ในการให้ความสำคัญต่อการประกาศเจตจำนงสุจริตและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแกนนำจิตอาสาประวัติศาสตร์ชาติไทย

โพสต์3 ก.ค. 2564 06:39โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.สุเทพ. ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแกนนำจิตอาสาประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อให้ครูจิตอาสานำนวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลลงสู่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ

โพสต์3 ก.ค. 2564 06:34โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2564 06:36 ]

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยพร้อมด้วย บุคลากร ในสังกัด ทำพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ประชุมมอบหมายคณะทำงานดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด

โพสต์3 ก.ค. 2564 06:31โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2564 06:32 ]


ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบแนวทางการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ ZOOM

โพสต์3 ก.ค. 2564 06:27โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Zoom ซึ่งได้รับอนุความอนุเคราะห์ จาก สพฐ.เปิดระบบ ให้ดำเนินการประชุม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ศึกษาดูงาน ITA

โพสต์25 มิ.ย. 2564 17:33โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2564 06:23 ]

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพท.พร้อมคณะ ไปศึกษาดูงานศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ที่ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และปัญหาการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพร้อมกันนี้​ ดร.สุเทพ​ ปาลสาร​ ผอ.สพป.ขอนแก่น​ เขต​ 2​ ได้มอบหมาย​ให้​ท่านรอง​ฯ​อุดมพร​ กันทะใจ​ เป็นตัวแทน​ มอบป้าย​โรงเรียนวิถีพุทธ​ ให้กับ​ สพป.มหาสารคาม​ เขต​ 1​ ในโดยท่าน​ ดร.สมศักดิ์​ ภูมิกอง​ ผอ.สพป.มหาสารคาม​เขต​1​ตามโครงการ​เครือข่ายพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ของภาคสงฆ์​ 9​ (ร้อยแก่น​ สารสินธุ์​) โดย ดร.สมศักดิ์​ ภูมิกอง​ ผอ.สพป.มหาสารคาม​เขต​1​ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ

1-10 of 148