Untitled


สพป.ขอนแก่น เขต 2 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คนใหม่

โพสต์7 พ.ย. 2563 15:06โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทำพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ดร.สุเทพ  ปาลสาร ซึ่งย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2 และ นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น ซึ่งย้ายมาจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดย นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ผู้บริหาสถานศึกษา จาก สพป.ขอนแก่น เขต 1 เขต 3 และเขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย คลิกดูภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/4GT4xoTLdNMtRKSJ9

วิดีโอ YouTubeมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โพสต์20 ส.ค. 2563 06:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2  กำหนดจัดงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วย การมอบโล่ เกียรติบัตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนจนประสบผลสำเร็จ  , การจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class)  , การจัดนิทรรศการผลงานต่าง ๆ ดังข้อมูลการจัดงานที่แนบ  ทั้งนี้ขอให้ครู บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละอำเภอเข้าร่วมงาน ดังนี้ 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไผ่
วันที่ 25 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮดและอำเภอเปือยน้อย
วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชนบทและอำเภอโคกโพธิ์ไชย
วันที่ 27 สิงหาคม 2563  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอมัญจาคีรี

ประเมินสัมฤทธิ์ผลรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์9 ส.ค. 2563 16:59โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2563 17:01 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินสัมฤทธิ์ผลรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  10 สิงหาคม  2563 

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โพสต์29 มิ.ย. 2563 06:38โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 07.50 น. ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผช.เลขาธิการ กพฐ. ที่ห้องกัลปพฤกษ์ และเข้าร่วมประชุมแนวทางแก้ปัญหากรณีรร.ในสังกัดถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีการจัดซื้อหลอดไฟ LED และเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งทางสพฐ.ได้แจ้งให้ ผอ.เขต ทุกเขต ที่ รร.ในสังกัดได้จัดซื้อทั้ง 2 รายการข้างต้นและถูก บ.เอกชนฟ้องร้องศาลให้ดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้รับสภาพหนี้ ซึ่งสพฐ.ได้แจ้งให้ท่านผอ.เขต ในภาค    ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมที่สพป.ขก. 1 ได้ร่วมต้อนรับท่านผช.เลขาธิการกพฐ.ที่สนามบินและเข้าประชุม ณ ห้องประชุม   72 ปี สพป.ขก.1

ฉีด พ่น เปลี่ยน ปรับ รับเปิดเทอม ยุค โควิด-19

โพสต์27 มิ.ย. 2563 00:36โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 06:30 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยการนำของ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้น มาตรการการเรียนรู้ของไทยไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งสถานที่ วิธีการ ทั้งผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ยุค โควิด-19 โดย มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ขก.2 และศึกษานิเทศก์ ประจำศูนย์เครือข่าย ออกติดตามดูแล เพื่อให้เป็นไปตามนโยาบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/mcPiF831VFWiDSnb6

สพป.ขก.2 ทำ MOU การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โพสต์25 มิ.ย. 2563 23:26โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 07:08 ]

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันดำเนินการแก้ไข ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่แบบบูรณาการ ประเด็นการดำเนินการที่สำคัญคือการทำให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ เป็นต้นแบบ ซึ่งมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมลงนาม MOU ดร.จิระภา ธรรมนำศิล และ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสารสิน (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พมจ.ขอนแก่น ใจดี มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด

โพสต์23 มิ.ย. 2563 01:33โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 01:36 ]

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากผ้า จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปแจกจ่าย แก่นักเรียนในสังกัดที่อยู่ในภาวะยากลำบากตามโรงเรียน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำบุคลากรเคารพธงชาติ

โพสต์21 มิ.ย. 2563 20:49โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 06:14 ]

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเสรี ขามประไพ นาย สุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

คลิกดูภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/7BVJpLPHYH63MkkM8

ผอ.สพป.ขก.2 มอบนโยบาย การจัดการศึกษา ยุคโควิด-19

โพสต์21 มิ.ย. 2563 08:14โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบเกียรติบัตร แก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ที่มีผลงานการพัฒนาทำให้ผลการสอบ O-NET และ N-T สูงกว่าระดับประเทศ พร้อมกับมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ยุค โควิด-19 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

ผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งดีๆให้เด็กๆ

โพสต์17 มิ.ย. 2563 08:18โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 22:44 ]

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ในสังกัด เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ 9 เครื่อง จาก นายภาณุมาศ ธีรปรเมศวร์ อดีต รอง ผอ.สพท.ขก.2 จากบริษัทชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด จับมือกับ บริษัทครุศาตร์ปัญญา จำกัด หลอมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ มอบน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะได้นำไปจัดให้แก่โรงเรียนต่อ

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอขอบคุณทั้งสองบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบสิ่งดีๆให้กับลูกหลาน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรม ที่
https://photos.app.goo.gl/EbCqMY6JHWHoHgnX8

1-10 of 89