ข่าว สพป.ขก2

ประชุม มอบนโยบาย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 6 อำเภอ

โพสต์18 พ.ค. 2562 08:07โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2562 09:49 ]

ประชุม มอบนโยบาย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 6 อำเภอ


คลิกดูภาพกิจกรรม (ภาพจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ขก2)
2. อำเภอเปือยน้อย คลิก
3.อำเภอมัญจาคีรี  คลิก
4.อำเภอบ้านไผ่ คลิก
5.อำเภอบ้านแฮด คลิก
4.อำเภอโคกโพธิ์ไชย คลิก
VTR  ผอ เขต  มอบนโยบายและพบเพื่อนครู

วิดีโอ YouTube


VTR2ดร ธนพร นฤนาทวัฒนา   ผอกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิดีโอ YouTube

VTR3 นายเทียนชัย เบ้าจรรยา ผอ โรงเรียนบ้านหัวนา นำเสนอแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิดีโอ YouTubeนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์18 พ.ค. 2562 07:30โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คลิก
1. คำสั่ง คณะนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562
2. แบบนิเทศ | word   | pdf  |

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 และการจัดนิทรรศการ มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์5 มี.ค. 2562 05:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 06:26 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กิจกรรมประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และการจัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเปิดโอกาสให้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ประกอบกับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 

คำขวัญงานวันครู

โพสต์14 ม.ค. 2562 17:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย

 วันครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้   คลิกดูวันครูย้อนหลัง

http://media.komchadluek.net/img/size1/2018/12/24/c8k5ai9gd9bjaiecbbge9.jpg

ผอ.สพป.ขก.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ศรร.

โพสต์8 ม.ค. 2562 06:32โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 06:33 ]

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.) ซึ่งเป็นการจัดกการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน และการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์

การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขก.2    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผอ.เชี่ยวชาญ ศรร.โรงเรียนหนองเรือวิทยา

มาเป็นวิทยากร ใหความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.ขก.2 มอบรถวีลแชร์ให้นักเรียนในสังกัด

โพสต์8 ม.ค. 2562 06:23โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 06:37 ]

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ห้องสโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2 อ.บ้านไผ่

จ.ขอนแก่น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธาน รับมอบรถวีลแชร์เพื่อเด็กและเยาวชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จากมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD ที่จัดกิจกรรม “7 HD รวมใจน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9” เพื่อให้เด็กพิการใช้ในสถานศึกษา การเดินทางไปเรียนและใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงชีวิตในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้รับมอบ จำนวน 4 คัน

คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์6 ม.ค. 2562 19:50โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 21:57 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดทำโครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ วันที่ 6 มกราคม  2562  ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีครูผู้ช่วยที่บรรจุระหว่างปรการศึกษา 2560-62 จำนวน 132  คนเข้าร่วมประชุม
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์10 ธ.ค. 2561 19:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 04:10 โดย kkn2 admin ]

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ได้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ.  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 230 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 

1-8 of 8