Untitled


ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โพสต์29 มิ.ย. 2563 06:38โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 07.50 น. ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผช.เลขาธิการ กพฐ. ที่ห้องกัลปพฤกษ์ และเข้าร่วมประชุมแนวทางแก้ปัญหากรณีรร.ในสังกัดถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีการจัดซื้อหลอดไฟ LED และเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งทางสพฐ.ได้แจ้งให้ ผอ.เขต ทุกเขต ที่ รร.ในสังกัดได้จัดซื้อทั้ง 2 รายการข้างต้นและถูก บ.เอกชนฟ้องร้องศาลให้ดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้รับสภาพหนี้ ซึ่งสพฐ.ได้แจ้งให้ท่านผอ.เขต ในภาค    ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมที่สพป.ขก. 1 ได้ร่วมต้อนรับท่านผช.เลขาธิการกพฐ.ที่สนามบินและเข้าประชุม ณ ห้องประชุม   72 ปี สพป.ขก.1

ฉีด พ่น เปลี่ยน ปรับ รับเปิดเทอม ยุค โควิด-19

โพสต์27 มิ.ย. 2563 00:36โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 06:30 ]

สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยการนำของ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้น มาตรการการเรียนรู้ของไทยไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งสถานที่ วิธีการ ทั้งผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ยุค โควิด-19 โดย มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ขก.2 และศึกษานิเทศก์ ประจำศูนย์เครือข่าย ออกติดตามดูแล เพื่อให้เป็นไปตามนโยาบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/mcPiF831VFWiDSnb6

สพป.ขก.2 ทำ MOU การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โพสต์25 มิ.ย. 2563 23:26โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 07:08 ]

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันดำเนินการแก้ไข ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่แบบบูรณาการ ประเด็นการดำเนินการที่สำคัญคือการทำให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ เป็นต้นแบบ ซึ่งมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมลงนาม MOU ดร.จิระภา ธรรมนำศิล และ นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสารสิน (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พมจ.ขอนแก่น ใจดี มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด

โพสต์23 มิ.ย. 2563 01:33โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2563 01:36 ]

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากผ้า จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปแจกจ่าย แก่นักเรียนในสังกัดที่อยู่ในภาวะยากลำบากตามโรงเรียน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำบุคลากรเคารพธงชาติ

โพสต์21 มิ.ย. 2563 20:49โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 06:14 ]

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเสรี ขามประไพ นาย สุเนตร์ ทองโพธิ์ ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้การทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

คลิกดูภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/7BVJpLPHYH63MkkM8

ผอ.สพป.ขก.2 มอบนโยบาย การจัดการศึกษา ยุคโควิด-19

โพสต์21 มิ.ย. 2563 08:14โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบเกียรติบัตร แก่คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ที่มีผลงานการพัฒนาทำให้ผลการสอบ O-NET และ N-T สูงกว่าระดับประเทศ พร้อมกับมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ยุค โควิด-19 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ

ผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งดีๆให้เด็กๆ

โพสต์17 มิ.ย. 2563 08:18โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 22:44 ]

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ในสังกัด เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ 9 เครื่อง จาก นายภาณุมาศ ธีรปรเมศวร์ อดีต รอง ผอ.สพท.ขก.2 จากบริษัทชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด จับมือกับ บริษัทครุศาตร์ปัญญา จำกัด หลอมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ มอบน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งจะได้นำไปจัดให้แก่โรงเรียนต่อ

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ขอขอบคุณทั้งสองบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ที่มอบสิ่งดีๆให้กับลูกหลาน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรม ที่
https://photos.app.goo.gl/EbCqMY6JHWHoHgnX8

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2563 00:53โดยนุจริน โชติญาโน

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 เพื่อมอบนโยบาย ปีการศึกษา 2563 "นักเรียนขอนแก่น เขต 2 ต้อง อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขได้ ใช้ไอซีทีเป็น เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา"ร กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอบ้านแฮด อำเภอเปือยน้อย  อำเภอชนบท อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี  และ

อำเภอบ้านไผ่

คลิกดูภาพกิจกรรม อ.บ้านแฮด/เปือยน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม อ.ชนบท/โคกโพธิ์ไชย

คลิกดูภาพกิจกรรม อ.มัญจาคีรี

คลิกดูภาพกิจกรรม อ.บ้านไผ่

ผอ.สพป.ขก.2 มอบแอร์และห้องน้ำอนุบาล ร.ร.ประเสริฐแก้วอุทิศ

โพสต์17 มิ.ย. 2563 00:34โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2563 22:56 ]

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต
เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องน้ำและลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ โดยมี นายเสรี ขามประไพ นายสุเนตร์ ทองโพธิ์รอง ผอ.สพป.ผอ.กลุ่มอำนวยการ,ผอ.กลุ่มการเงิน,ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มแผนและนโยบาย,ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,บุคลากรของสนง,ศึกษานิเทศก์และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา,ผอ.รร.ศูนย์เมืองไผ่,คณะกรรมการสถานศึกษา,ข้าราชการครูบำนาญ ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

โพสต์17 มิ.ย. 2563 00:24โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ วันแรก ในสถาณการณ์โรคระบาด COVID-19

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/o3VM1a9o39wtdCD49

1-10 of 86