Untitled


การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 22 ธันวาคม 2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)

โพสต์21 ธ.ค. 2564 00:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2565 20:17 ]

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564  22 ธันวาคม  2564 (ด้วยระบบ Zoom meeting)
1.หนังสือราชการแจงประชุม

วิดีโอ YouTube

การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

โพสต์8 ธ.ค. 2564 15:59โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2564 15:58 ]

การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยท่าน ผอ.ธนกฤต  ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกตำแหน่ง เพื่อชี้แจงแนวทางในการร่วมกันทำงานเป็นทีม  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด   ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   (Youtube:สพป.ขอนแก่น เขต 2 channel)   https://www.youtube.com/watch?v=_26qpAYBBMQ


สพป.ขอนแก่น เขต 2 ต้อนรับ ผอ.ธนกฤต ศิริภิรมย์

โพสต์8 ธ.ค. 2564 15:57โดยนายเทอดชัย บัวผาย

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ต้อนรับ ผอ.ธนกฤต ศิริภิรมย์
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รอง ผอ.สพท. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผอ.ธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ในโอกาสย้ายมาดำรงคำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/CdEP8zeSkvYWcCdb8

การอบรมการยกระดับคุณภาพและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์27 ต.ค. 2564 01:30โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2564 01:35 ]

ดร.สุเทพ ปาลสาร เป็นประธานการประชุมการยกระดับคุณภาพและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยา อำเภอมัญจาคีรี และโรงเรียนห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า อำเภอชนบท ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

โพสต์26 ต.ค. 2564 02:27โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
อำเภอชนบท และโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี โดย ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู นำพาดูสภาพและบริเวณที่ถูกน้ำท่วม พร้อมกำชับให้ดูแลเอกสาร สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ นำขึ้นที่สูงให้ปลอดภัยจากน้ำ และระมัดระวังเรื่องไฟเป็นพิเศษ ให้ไฟฟ้ามาทำการตัดไฟ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สพป.ขก.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช

โพสต์26 ต.ค. 2564 02:12โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ดร สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่
ช่วงบ่ายวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด สถานีรถไฟ บ้านไผ่ถวายเป็นพระราชกุศล ทำความดี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์จังตระกุล
เป็นประธาน

ประชุมออนไลน์ (Google Meet)การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์26 ต.ค. 2564 01:50โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแจ้งนโยบาย จาก
ดร.อัมพร พินะสาเลขา กพฐ. ณ ห้องสโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.เรื่องการเปิดเรียนเบื้องต้นกำหนดให้มีการเปิดเรียนเรียนพร้อมกัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้เปิดแบบ On-site ให้ได้มากที่สุด โดยโรงเรียนจะต้องประเมินตนเอง 6 ข้อ จัดทำ Timeline เพื่อเสนอขอไปยัง (ศบค.) โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดพร้อมกัน จัดรูปแบบตามาตรการการป้องกันโควิด-19 เมื่อประเมินผ่านแล้ว ต้องดูในเรื่องของการฉีดวัคซีน ทั้งครูและนักเรียน
2.เรื่องภัยธรรมชาติ อุทกภัย เลขา กพฐ.ส่งความห่วงใยและให้กำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ให้รายงาน สพท. เพื่อขอรับการช่วยเหลือ
3.เรื่องการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างตำแหน่งต่างๆที่มีในสัญญา ปี 2564 ให้จ้างต่อทุกตำแหน่ง เว้นแต่ไม่ผ่านการประเมิน
4.การสอบบรจุครู ว16 กำหนด 4-5 ธันวาคม 2564 กศจ.เป็นผู้ดำเนินการ
การสอบบรรจุครู ว14 กคศ. มอบให้ สพฐ.ดำเนินการ

การประชุมคณะทำงาน PA

โพสต์26 ต.ค. 2564 01:47โดยนุจริน โชติญาโน


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการปรชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานเงิน ช่วยเหลือสถานศึกษา รร.ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1-5

โพสต์26 ต.ค. 2564 01:42โดยนุจริน โชติญาโน


ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วม พิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดย
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้บริหาร สถานศึกษา ,คณะครู, เจ้าหน้าที่ ,บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับมอบ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับจัดสรร จำนวน 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย อำเภอบ้านไผ่ เป็นเงิน 23,100 บาท

เปิดโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์26 ต.ค. 2564 01:18โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2564 01:20 ]


ดร.สุเทพ ปาลสาร เป็นประธานเปิดโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาร รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเสรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง(สพฐ.) ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.ขอนแก่น
เขต 2

1-10 of 158