Untitled‎ > ‎

ผอ.สพป.ขก.2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการ ของ นักเรียน

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:12โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 21:51 ]
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันทางวิชาการและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ชนะการแข่งขันในทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดศรีสะเกษ และ ระดับชาติ ต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การจัดการศึกษาให้คุณครู นักเรียนได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถ อยู่ร่วมกับสังคม บุคคลได้อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะ นักเรียนได้มี เวทีแสดง ศักยภาพทางวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม
ą
DSC_0001.JPG
(7008k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0004.JPG
(7105k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0008.JPG
(7296k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0010.JPG
(6766k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0018.JPG
(7307k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0022.JPG
(7222k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0024.JPG
(6782k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0034.JPG
(7126k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0038.JPG
(7087k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0044.JPG
(7391k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0050.JPG
(6306k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0061.JPG
(6745k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0075.JPG
(7473k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0077.JPG
(7261k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0086.JPG
(7378k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0090.JPG
(7424k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
ą
DSC_0106.JPG
(6790k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 21:12
Comments