Untitled‎ > ‎

ฉีด พ่น เปลี่ยน ปรับ รับเปิดเทอม ยุค โควิด-19

โพสต์27 มิ.ย. 2563 00:36โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 06:30 ]
สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยการนำของ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้น มาตรการการเรียนรู้ของไทยไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งสถานที่ วิธีการ ทั้งผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ยุค โควิด-19 โดย มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ขก.2 และศึกษานิเทศก์ ประจำศูนย์เครือข่าย ออกติดตามดูแล เพื่อให้เป็นไปตามนโยาบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/mcPiF831VFWiDSnb6

Comments