Untitled‎ > ‎

จีเอฟ สร้างปัญญาจัดโครงการอบรม"พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ"

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:33โดยkkn2 admin

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมศรีจันทร์โรงแรมเจริญธานี โดย คุณนัยนา เทอดเกียรติกุล อดีตผู้อำนวยการกองทุนจีเอฟ สร้างป้ญญา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้สนุกและมีความเข้าใจอีกทั้งยังส่งเสริมเทคนิคการสอนสำหร้บครูและเสริมสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ(O-NET)ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จาก 26 โรงเรียน จำนวน 150 คน
ą
DSC_0577.JPG
(7239k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0580.JPG
(7023k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0591.JPG
(7252k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0599.JPG
(7356k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0608.JPG
(7446k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0623.JPG
(7657k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0626.JPG
(7542k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0639.JPG
(7633k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0652.JPG
(6824k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0656.JPG
(3090k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0670.JPG
(7276k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0676.JPG
(7407k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
ą
DSC_0677.JPG
(7314k)
kkn2 admin,
24 ต.ค. 2562 20:33
Comments