Untitled‎ > ‎

จีเอฟ สร้างปัญญาจัดโครงการอบรม"พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ"

โพสต์16 มิ.ย. 2563 21:49โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 21:50 ]
เมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ณ ห้องประชุมศรีจันทร์โรงแรมเจริญธานี โดย คุณนัยนา เทอดเกียรติกุล อดีตผู้อำนวยการกองทุนจีเอฟ สร้างป้ญญา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้สนุกและมีความเข้าใจอีกทั้งยังส่งเสริมเทคนิคการสอนสำหร้บครูและเสริมสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ(O-NET)ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จาก 26 โรงเรียน จำนวน 150 คน
ดูภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/rC26Kf2RbD2BN6Sj7
Comments