Untitled‎ > ‎

การจัดงานวันครู ประจำปี 2562

โพสต์23 ก.ค. 2562 00:45โดยkkn2 admin
นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 โดยดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ว่า เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ภายใต้คำขวัญวันครู ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา " ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี " พร้อมทั้งได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณครูผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 63 รูป
Comments