Untitled‎ > ‎

การประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:49โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าปีที่แล้ว จึงต้องมีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
Comments