Untitled‎ > ‎

การประชุมชี้แจงแนวทางทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โพสต์25 ก.ค. 2562 22:18โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมชี้แจงแนวทางทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
Comments