Untitled‎ > ‎

การประชุมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การเช่าใช้บริการสัญาณอินเตอร์เน็ต

โพสต์17 มิ.ย. 2563 00:11โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน(พค.63-กย.63)ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อหาแนวทางดำเนินการในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเช่าใช้บริการสัญาณอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.เขต 25 ประธาน Cluster 12(ร้อยแก่นสารสินธุ์) เป็นประธานการประชุม
คลิกดูภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/11yb7kXdbTRKkszF9
Comments