Untitled‎ > ‎

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ขก.2

โพสต์10 ม.ค. 2564 23:33โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและแนวทางการการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
Comments