Untitled‎ > ‎

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียน สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกินพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)

โพสต์23 ก.ค. 2562 00:26โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียน สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกินพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผอ.เชี่ยวชาญ ศรร.โรงเรียนหนองเรือวิทยา มาเป็นวิทยากร ใหความรู้แก่ผู้เข้าประชุม
Comments