Untitled‎ > ‎

การประชุมแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2

โพสต์21 พ.ย. 2565 23:57โดยชลลดา นาควรินทร์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยมีนายอุดมพร กันทะใจ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางพรเพ็ญ กรีเงิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมวิทยากรลูกเสือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย สพป.ขอนแก่นเขต 2

Comments