Untitled‎ > ‎

การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์22 ก.ค. 2562 20:50โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยแจ้งให้รองประธานฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือเรื่องการเตรียมงาน มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Comments