Untitled‎ > ‎

การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

โพสต์8 ธ.ค. 2564 15:59โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2564 15:58 ]
การประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยท่าน ผอ.ธนกฤต  ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกตำแหน่ง เพื่อชี้แจงแนวทางในการร่วมกันทำงานเป็นทีม  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด   ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   (Youtube:สพป.ขอนแก่น เขต 2 channel)   https://www.youtube.com/watch?v=_26qpAYBBMQ


Comments