Untitled‎ > ‎

การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายหนองแปน

โพสต์24 มิ.ย. 2565 05:52โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแปน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายสถิตย์ ศิริตื้นลี ประธานศูนย์ฯ กล่าวรายงาน รวมทั้งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และมีนางสาวนิ่มนวล เศษคึมบง นักทรัพยากรบุคคลฯ วิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.PA) แก่คณะครูผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านหนองแปน
Comments