Untitled‎ > ‎

การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

โพสต์20 พ.ย. 2565 20:20โดยชลลดา นาควรินทร์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม นาฝายคันทรีวิวแอนด์รีสอร์ท อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

Comments