Untitled‎ > ‎

การประชุมสัมมนาวิชาการ REO12 SYMPOSIUM 2019

โพสต์7 ส.ค. 2562 05:06โดยkkn2 admin
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ REO12 SYMPOSIUM 2019 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น รายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเกิ้ง โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า และโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์

ภาพกิจกรรม

Comments