Untitled‎ > ‎

การประชุม วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์7 ก.ค. 2564 00:20โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมการประชุมการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
Comments