Untitled‎ > ‎

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 และการจัดนิทรรศการ มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์5 มี.ค. 2562 05:33โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 06:26 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กิจกรรมประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่น เขต 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และการจัดนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเปิดโอกาสให้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ประกอบกับเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 

Comments