Untitled‎ > ‎

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงินและพัสดุ

โพสต์22 พ.ย. 2565 23:00โดยชลลดา นาควรินทร์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ในงานการเงินและพัสดุ การลงข้อมูลในระบบ EGP
ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านลานป่าปอ โดยมีนายสุรพล เค้าแคน ผอ.รร.บ้านกุดเชือกประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ้านลานป่าปอ กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
คุณจิตสุภา วงษ์เบาะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ มาให้ความรู้ ณ ห้องศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ขอนแก่น เขต 2

Comments