Untitled‎ > ‎

การอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โพสต์26 ก.ค. 2562 00:54โดยkkn2 admin
นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สปพ.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ การวิจัยพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนำสื่อที่ได้ไปใช้ในโรงเรียนให้ตรงตามการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
Comments