Untitled‎ > ‎

คำขวัญงานวันครู

โพสต์14 ม.ค. 2562 17:55โดยนายเทอดชัย บัวผาย
 วันครูอันที่จริงมีมานานแล้ว ตั้งแต่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้เอง แรกๆก็เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา) ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้   คลิกดูวันครูย้อนหลัง

http://media.komchadluek.net/img/size1/2018/12/24/c8k5ai9gd9bjaiecbbge9.jpg

Comments