Untitled‎ > ‎

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์10 ธ.ค. 2561 19:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 04:10 โดย kkn2 admin ]
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ได้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กพฐ.  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 230 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
Comments