Untitled‎ > ‎

"โครงการ English พิชิต O-NET' 62"

โพสต์16 มิ.ย. 2563 23:35โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด "โครงการ English พิชิต O-NET' 62"ซึ่งจะมีการจักนิทรรศการ ของโรงเรียนที่เข้าโครงการ ซึ่งดำเนินการโดย กองทุน จี เอฟ สร้างปัญญา ณ ศูนย์การเรียนตลอดชีวิต สพป.ขก.2
Comments