Untitled‎ > ‎

โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์21 ก.ย. 2565 16:02โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2565 17:01 ]
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 โดยมีนายอุดมพร กันทะใจ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ และเพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2
1.ภาพกิจกรรม 2.ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม 2.1 ทะเบียนผู้ผ่านการอบรม 2.2 เลขที่ 1-40 2.3 เลขที่ 41-84