Untitled‎ > ‎

โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ PA

โพสต์8 ก.พ. 2565 23:14โดยนายเทอดชัย บัวผาย

นายธนกิจ  ศิริภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ PA  ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์  2565  ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
รายละคลิกที่นี่ 
Comments