Untitled‎ > ‎

โครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

โพสต์23 ก.ค. 2562 00:15โดยkkn2 admin
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดโครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อและการมีงานทำ สานต่อ โครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา พาบุ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะครู นักศึกษาและนักเรียนที่มาร่วมงาน
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่าการจัดงานโครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 2 เป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการที่จะรณรงค์ให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนต่อในสายอาชีพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด 25 โรงเรียน 500 กว่าคน นั้นจะตัดสินใจมาเลือกเรียนในสายวิชาชีพเพื่อให้มีความมั่นคงมีงานทำในอนาคต ตามนโยบายรัฐบาล
Comments