Untitled‎ > ‎

โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โพสต์6 ม.ค. 2562 19:50โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 21:57 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดทำโครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ วันที่ 6 มกราคม  2562  ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีครูผู้ช่วยที่บรรจุระหว่างปรการศึกษา 2560-62 จำนวน 132  คนเข้าร่วมประชุม
Comments