Untitled‎ > ‎

กิจกรรมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

โพสต์10 มิ.ย. 2564 06:04โดยนุจริน โชติญาโน   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2564 08:06 ]

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานพิธีลงนามตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class) สังเกตการสอนของครูระดับปฐมวัย วิทยาศาตสร์ ชั้น ป.3 ป.4 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังม่วง อำเภอเปือยน้อย
Comments