Untitled‎ > ‎

มอบสิ่งของบริจาคช่วยน้ำท่วม

โพสต์27 พ.ย. 2565 18:56โดยชลลดา นาควรินทร์
นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบสิ่งของบริจาคช่วยน้ำท่วมแก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม อ.ชนบท โดยนายภูวัตนันทน์ จันที ผอ.โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ผู้รับมอบ จากทั้งหมด 13 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

Comments