Untitled‎ > ‎

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 24-26 สค 2565

โพสต์27 ส.ค. 2565 09:19โดยนายเทอดชัย บัวผาย
วันที่ 24 สิงหาคม 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีดร พงศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วยนายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และเป็นตัวแทนชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กล่าวขอบคุณ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน โรงเรียนจำนวน 224 โรงเรียน ทีมแข่งขัน 2284 ทีม นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายจำนวน 5,116 คน รวมครูผู้ฝึกสอน 3,623 คน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 1,055 คน ในสถานที่จัดการแข่งขันทั้ง 10  แห่ง กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถในการทั้งด้านวิชาการและด้านศิลปหัตถกรรม 

วิดีโอ YouTubeComments