Untitled‎ > ‎

เปิดกีฬา "บ้านไผ่เมืองเพียเกมส์

โพสต์16 มิ.ย. 2563 23:13โดยนุจริน โชติญาโน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพปขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย "บ้านไผ่เมืองเพียเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ นายสมชาย เล่ห์กัน ประธานศูนย์เครือข่าย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มศักยภาพทางด้านการกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นักเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จาก 12 โรงเรียน ทำการแข่วขัน ณ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/5mQLsvsdsRGSjD3x7
Comments