Untitled‎ > ‎

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โพสต์29 มิ.ย. 2563 06:38โดยนุจริน โชติญาโน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 07.50 น. ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก.2 ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผช.เลขาธิการ กพฐ. ที่ห้องกัลปพฤกษ์ และเข้าร่วมประชุมแนวทางแก้ปัญหากรณีรร.ในสังกัดถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีการจัดซื้อหลอดไฟ LED และเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งทางสพฐ.ได้แจ้งให้ ผอ.เขต ทุกเขต ที่ รร.ในสังกัดได้จัดซื้อทั้ง 2 รายการข้างต้นและถูก บ.เอกชนฟ้องร้องศาลให้ดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้รับสภาพหนี้ ซึ่งสพฐ.ได้แจ้งให้ท่านผอ.เขต ในภาค    ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมที่สพป.ขก. 1 ได้ร่วมต้อนรับท่านผช.เลขาธิการกพฐ.ที่สนามบินและเข้าประชุม ณ ห้องประชุม   72 ปี สพป.ขก.1
Comments